fredag 8. oktober 2010

Søkepliktig?


Hvis den planlagt hagestuen din skal "festes til huset", må det leveres byggemelding til kommunen. For enkelte typer mindre byggearbeider
på bolig- eller fritidseiendom, kan man sende inn
søknad uten ansvarsrett 
etter plan- og bygningsloven (PBL § 20-2).
(tidligere kalt "melding") 


Krav til søknad uten ansvarsrett:
* Nabovarsling
; alle varslingsberettigede naboer
og gjenboere skal varsles av tiltakshaver
* En situasjonsplan som viser bygningsplassering
i forhold til andre bygg og eiendomsgrenser, målsatt
og i målestokk
* Plantegninger som viser de "berørte" etasjers
plan, med veggtykkelser, inntegner dører og vinduer,
rombetegnelser, målsatt og i målestokk
* Fasadetegninger; i utgangspunktet samtlige 4 fasader, som viser utførelse av dører, vindu, kledning, taktekking mv., målsatt og i målestokk.

En frittstående hagestue
inntil 15kvm, kan settes opp
uten at dette byggemeldes
til kommunen(forutsatt at generelle regler
mht. nabogrenser og høyde
bygg overholdes).
Forhør deg med kommunen du bor i for
nærmere detaljer.

Byggesett for slike mindre, frittstående 
hagestuer under 15kvm kan leveres.
Disse leveres med sadeltak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar