mandag 25. oktober 2010

Montering av Thermo skyvedører


Glasspartier og umonterte karmer

En eske inneholdende alt du trenger av skruer, vinkler for montering, silicon og monteringsveiledning følger
med dørene.  

 


To vinkler, èn liten og èn stor settes i på hver side av karmprofilene(topp og bunn).
Disse festes med medfølgende set-skruer.


Silikonèr 

For å sikre god tetting, anbefaler vi at man kontakter en blikkenslager for å få laget et beslag som passer
opp under dørene.
(over døren og på sidene listes døren
som en helt vanlig dør)

Vi pleier å skjære et spor i hjørnesøylen(ikke for dypt),
slik at beslaget man setter under dørene, kan gå
helt ut til hjørnet. Dermed kan man få god
overlapping med beslaget fra den andre siden.
(dersom det monteres dør på den andre siden også)Døren kiles opp på vanlig måte, slik som en annen dør. Kontrollèr at alt er i vater og i lodd.Når beslag og karmer er ferdig montert og skrudd fast i åpningen, løftes glasspartiene i. Disse er merket fra
fabrikk med innside/utside, og ev. hvilken dør
partiet tilhører, dersom du får flere
dører samtidig.

Glasspartiene justeres etterhvert som de settes i. 
Dette gjøres med en justeringsskrue nede på glasspartiene. Se hvordan børstepakningene
de ulike partiene står i forhold til
hverandre, og kontrollèr at dørene
går ordentlig i skinnene.

Se også at glasspartiene enkelt går i lås.


Medfølgende deksler, settes på både oppe og nede.
Plastkloss med børster monteres oppe og nede i karmen.
Døren er nå ferdig montert

torsdag 14. oktober 2010

Bilder fra kunde


Kunden har bygget hagestue, og bestilt
glasspartier på ønskete mål.Design 3-delte skyvedører og
Design formskjærte partier i gavel


Takk for handelen,
og tusen takk for bildene.
Vi håper du får mye glede av hagestuen din.

mandag 11. oktober 2010

Byggesett for hagestue og vinterhage

Vi leverer komplette hagestuer/vinterhager som byggesett.
Alle bestanddeler blir tilkappet på fabrikken i Sverige, og alt 
av lengder, vinkler og "hakk" er nøye tilpasset.

Ferdig tilkappete komponenter og gode løsninger
medfører en enkel og grei montering,
som mange fint kan klare selv. Byggesettene består av:
  • Limtrebjelker til tak og vegger
  • Vinduer og dører i vedlikeholdsfritt aluminium(ut fra kundens ønske)
  • Isoluxplater til tak(polykarbonat). Sadeltak eller ubrutt tak.
  • Alumimiumsprofiler for innfesting av tak
  • Aluminiums-åser mellom sperr
  • Takrenner i hvit stål
  • Mønebeslag(sadeltak)
  • Skruer og silikon


Reisverk i limtre

Priser gis på forespørsel, da prisen vil variere
for hver enkel hagestue/vinterhage.
(ulike ønsker mht til dører, vinduer, type glass, størrelse, etc.)

For deg som ønsker å montere vinterhagen selv,
stiller vi gjerne opp med råd og tips.

Vi monterer etter kundens behov og ønske
i Bergen og omegn.

fredag 8. oktober 2010

Søkepliktig?


Hvis den planlagt hagestuen din skal "festes til huset", må det leveres byggemelding til kommunen. For enkelte typer mindre byggearbeider
på bolig- eller fritidseiendom, kan man sende inn
søknad uten ansvarsrett 
etter plan- og bygningsloven (PBL § 20-2).
(tidligere kalt "melding") 


Krav til søknad uten ansvarsrett:
* Nabovarsling
; alle varslingsberettigede naboer
og gjenboere skal varsles av tiltakshaver
* En situasjonsplan som viser bygningsplassering
i forhold til andre bygg og eiendomsgrenser, målsatt
og i målestokk
* Plantegninger som viser de "berørte" etasjers
plan, med veggtykkelser, inntegner dører og vinduer,
rombetegnelser, målsatt og i målestokk
* Fasadetegninger; i utgangspunktet samtlige 4 fasader, som viser utførelse av dører, vindu, kledning, taktekking mv., målsatt og i målestokk.

En frittstående hagestue
inntil 15kvm, kan settes opp
uten at dette byggemeldes
til kommunen(forutsatt at generelle regler
mht. nabogrenser og høyde
bygg overholdes).
Forhør deg med kommunen du bor i for
nærmere detaljer.

Byggesett for slike mindre, frittstående 
hagestuer under 15kvm kan leveres.
Disse leveres med sadeltak.

lørdag 2. oktober 2010

Byggeplaner?


Det første og kanskje viktigste spørsmålet du bør ta stilling til,
er om du skal velge en isolert eller en uisolert løsning.
 Dette henger selvfølgelig sammen med hvilken bruk
du ser for deg av det nye uterommet ditt;
* begrenset til deler av året, slik som vår, sommer og tidlig høst,
eller hele året rundt?
* hvor ofte?


Hagestuen er beregnet brukt fra tidlig vår til sen høst,
 og bygges enklere enn vinterhagen mht. isolering.
Hagestuens hovedformål er å skjerme for vær og vind,
og er den enkleste, og følgelig også den rimeligste løsningen.

Primo- og Designdører er ideelle til denne type uterom,
ulike typer glass kan velges. 


Vinterhagen er beregnet for helårsbruk.
Den bygges med isolèrglass, isolert tak og gjerne
med varme i gulvet. 


Thermo-dørene er et godt valg ved bygging av vinterhage.